Test dig selv


Gallup Kompas

Gallup Kompas er en segmentering, der på baggrund af en række værdi- og holdningsspørgsmål giver en indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil. Segmenteringen inddeler befolkningen ni segmenter, over 2 dimensioner fra Moderne til Traditionel og fra Fællesskabsorienteret til Individorienteret.

Når du har gennemført testen vil du kunne se i hvilket segment du tilhører, samt se en beskrivelse af segmentet.

Kompas-dig-selvO.C.E.A.N – The Big Five

Kantar Gallup beskriver de menneskelige personlighedstræk ved brug af OCEAN. OCEAN er bedre kendt internationalt som BIG 5 og bruges i psykologi, sociopsykologi og kommunikation.

OCEAN er en model, der beskriver fem personlighedstræk: Openness (åbenhed), Conscientiousness (Samvitighed), Extroversion (udadvendthed), Agreeableness (behaglighed), Neuroticism (stabilitet)

For the BIG 5 findes der 10 personlighedstyper – 2 modsatrettet for hver type/bogstav i navnet OCEAN
Disse er ikke gensidig udelukkende, en person kan være “høj”, “neutral”, “lav” for hver af de 5 bogstaver.

I Index Danmark/Gallup er personlighedstyperne tilgængelige som høj/neutral/lav for Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness and Neuroticism.

Ocean-test-dig-selv

Personlighedstyper som kan ses i OCEANOpenness - Åbenhed

(Åben til nye ideer, kreative ideer og tanker, kunstneriske evner eller interesser) vs Forsigtig (forsigtig, rigid, mere brug af venstre side af hjernen)


Conscientiousness - Samvitighed

(effektiv, grundig, ambitiøs) vs Tilbageholdende (rolig, afslappet, i sidste øjeblik, ikke mere end nødvendigt)


Extraversion - Udavendthed

(Extrovert Social, engageret i omverdenen) mod Introvert (energisk i egne tanker, er afventende, reserveret)


Agreeableness - Behagelighed

(tillid til det bedste i alle, har tiltro, er vellidt) mod Udfordrende (tillid er ikke givet, men tjent, leder efter fejl, udfordre alt)


Neuroticism - Stabilitet

(usikker, nervøs, nemt stresset) vs Sikker (stabil, secure, bøjer ikke i blæsende tider)